Reserveringsvoorwaarden

Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina
 
Door middel van uw betaling aan La Grenouille Vacances te Hautefort bevestigt u met de onderstaande voorwaarden akkoord te gaan:

Camping

1. U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze reservering is pas definitief na ontvangst van 50% van het kampgeld binnen twee weken na de datum van reservering. Door middel van uw (aan)betaling verklaart u akkoord te gaan met onze meegestuurde huisregels en zwembad reglement. Het restant van het kampgeld betaalt u twee weken vóór aankomst op onze bankrekening. Bij in gebreke blijven van een tijdige restantbetaling behouden wij het recht uw reservering te annuleren en wordt geen restitutie gedaan van de gedane aanbetaling.
2. Zonder schriftelijk bericht van afmelding geven wij uw gereserveerde plaats 24 uur na de gereserveerde aankomstdatum vrij. Wij verzoeken u ons telefonisch te informeren als u vertraging heeft door onvoorziene omstandigheden en u wilt dat wij uw plaats langer dan de bovengenoemde 24 uur vrijhouden. In overleg kunnen daarover afspraken worden gemaakt.
3. Bij annulering zijn de volgende kosten voor uw rekening:
3.1. 50% van het kampgeld van de gereserveerde periode, mits u minimaal 15 dagen vóór de afgesproken aankomstdag schriftelijk annuleert.
3.2. 100% van het kampgeld van de gereserveerde periode als u annuleert binnen 15 dagen vóór de afgesproken aankomstdag alsmede op of na de dag van aankomst.
3.3. Bij voortijdig vertrek, wordt ongeacht de reden, geen restitutie gegeven.
3.4. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
4. Bij wijziging van uw aankomst- of vertrekdatum kunnen wij u niet de van tevoren gereserveerde plaats garanderen. Overleg hierover is mogelijk.
5. U respecteert onze huisregels en het zwembadreglement die met de reserveringsovereenkomst worden meegestuurd.
6. La Grenouille Vacances kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook (inclusief het zwembad), berokkend aan of door kampeerders.
7. Bezoekers uitsluitend in voorafgaand overleg.
8. Huisdieren worden vanaf 2020 niet meer toegestaan met uitzondering van die van eerdere gasten. Hun huisdieren blijven (gratis) welkom op basis van onze, bij hen bekende, condities.
 

Gîte

1. Reserveren
1.1. U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze reservering is pas definitief na ontvangst van 50% van de totale huursom binnen twee weken na de datum van reservering.
1.2. Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij reservering binnen deze 6 weken dient de totale huursom betaald te worden. Bij het in gebreke blijven van betaling behoudt La Grenouille Vacances zich het recht voor uw reservering te annuleren en heeft u geen recht op restitutie van een gedane aanbetaling.
1.3. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 2).
2. Annuleringsvoorwaarden
2.1. Annuleringen door huurder dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan La Grenouille Vacances te Hautefort. La Grenouille Vacances zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.
2.2. Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
2.3. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.
2.4. Bij voortijdig vertrek wordt, ongeacht de reden, geen restitutie gegeven.
2.5. U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
3. Aansprakelijkheid huurder en waarborgsom
3.1 Tijdens uw verblijf in de gîte van La Grenouille Vacances is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde gîte, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten / gasten, dient terstond te worden gemeld en geheel door u aan de verhuurder te worden vergoed.
3.2 Wij vragen een borgsom van € 300,-- voor de gîte. Deze kunt u tegelijk met het restant van de huur voldoen en wordt bij correct achterlaten van het huis binnen 1 week na uw vertrek per bank terugbetaald.
4. Aansprakelijkheid La Grenouille Vacances
4.1 La Grenouille Vacances kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook (inclusief het zwembad), berokkend aan- of door huurders van de gite.
5. Maximale bezetting, gasten, huisdieren
5.1 U dient het maximum aantal personen (2 - 4 afhankelijk van uw reservering) voor de gîte te respecteren.
Bij overschrijding wordt u de toegang tot de gîte geweigerd.
5.2 Gasten dienen altijd van te voren worden aangemeld.
5.3 Huisdieren zijn niet toegestaan.
6. 6.1. Onder geen beding is het de huurder toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan anderen ter beschikking te stellen.
6.2. Bij de gîte aanwezige huisreglementen en het zwembadreglement zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen. Bij niet nakomen van deze regels kan de huurovereenkomst onherroepelijk verbroken en opgeheven worden, zonder recht op schadevergoeding of restitutie van de huur.
   
  Klik hier voor een printervriendelijke versie van deze pagina